Shamballa White on White Ladies Bracelet

$85.00

  • Type:
  • Brand: Shamballa
  • Tags: Shamballa Bracelets

 Shamballa White Macrame braiding with White Swarovski Crystal Balls